Menu

5 phút

0 Comments


Nói gì ư?

Sao dài dòng đến thế?

Nước mắt nào

Đuổi nổi những cơn mê?

Em vụng về

Chạm tay vào nỗi nhớ.

Cứ giấu mình

Thô ráp nửa con tim.

Nói gì ư?

Cơn đau dài nức nở

Mắt nhìn nhau

Chẳng thể giấu được lời

Bao nhiêu điều

Chôn sâu như nỗi nhớ

Sao nỡ đành

Phơi hoài trong mắt nhau?

Nói đi anh!

Nói  nữa đi anh!

Để thời gian,

Chết chìm trong đáy mắt

Có cần không?

Lời từ biệt chứa chất.

Biết nói gì?

Khi ta quá đam mê!

04-11-2012

Please follow and like us:
error
Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial