Duyên hợp


Hoa và ong

Con chim bay lượn trên mặt hồ trong vắt. Bóng chim in trên mặt nước tạo thành một bức tranh tuyệt đẹp. Một lát sau, chim sải cánh bay đi. Mặt hồ trở lại như một tấm gương phẳng lặng và bình yên.

Cánh chim không tự mình in bóng lên mặt hồ nước. Hồ nước không thể lưu giữ hình bóng của cánh chim khi nó ra đi. Vì thế, khi cánh chim chưa xuất hiện, hồ nước không mong chờ; khi cánh chim bay đi, hồ nước không phiền não.

Mọi sự trên đời xuất hiện là do duyên hợp. Đủ duyên đến thì sẽ đến. Đủ duyên đi thì sẽ đi. Cầu mong một ngày bạn nhìn thấu điều đó!

Please follow and like us:

Leave a Reply

Your email address will not be published.