Hãy để lòng vơi

Sư phụ dạy: Lòng con bây giờ như chén trà đã quá đầy. Vì vậy, người ta có mang cho con thêm bao nhiêu trà nữa thì cũng chỉ tràn ra ngoài mà thôi. Phàm là con người thì không thể như chiếc chén không nhưng hãy cố gắng là chén trà vơi. Khi đó, trà có vơi một chút thì con mới có thể nhận thêm được; trà có vơi một chút thì kể cả lúc không còn trà nữa con vẫn không cảm thấy trống rỗng, cô đơn.

Please follow and like us:

4 thoughts on “Hãy để lòng vơi”

Leave a Reply

Your email address will not be published.