Menu
Lá đỏ
08

Dec
2018

24 sắc màu: Bình an

Tôi vào thăm đứa em họ bị ốm trong bệnh viện và tình cờ quen được 2 ông bà. Ông bị ung thư máu, bà lên chăm ông. Ông bà đã ở bệnh viện 3 tháng rồi. Có hôm ông nói với tôi:” Giờ con cái đầy đủ hết, đáng lẽ phải được sung sướng. […]

READ MORE
Social media & sharing icons powered by UltimatelySocial